elektronska IZVRSBA.si Pravna izterjava dolgov (terjatev, covl, izterjava, dolg, dolg, dolg)!

HITRO - v roku 24 ur uredimo vse potrebno za vložitev predloga izvršbe. Sklep o izvršbi prejmete v 2 dneh!** + 0% PROVIZIJE

UGODNO - že za 24 EUR brez DDV na posamezni izvršilni predlog*. To je VSE, kar plačate nam!

STROKOVNO in KVALITETNO - svetujejo pravniki s pravosodnim izpitom - Pravna pisarna d.o.o.

0% PROVIZIJE oz. brez dodatnih stroškov ob uspešni izterjavi! + Možnost vračila 40,00 EUR mat. stroškov!

NOVOST - pisni obračun plače - podlaga za izvršbo!

BREZPLAČNI pravni nasvet - 031 70 90 30 FAX: 02 620 96 99

ENOSTAVNO - za pričetek izvršbe je dovolj že ena verodostojna listina - zapadli račun ali IOP (izpis odprtih postavk)...

elektronska IZVRSBA.si

Hitro, uspešno in strokovno do vašega denarja! Ukrepajte TAKOJ!
>> T:

031 70 90 30


>> E: info@elektronskaizvrsba.si
elektronska IZVRSBA.si
Pravna izterjava dolgov (terjatev, covl, izterjava, dolg, dolg, dolg)!
5 korakov do izvršbe - izvršba takoj

1. KORAK

izpolnite obrazec za prijavo terjatve (verodostojne listine ni potrebno prilagati)

2. KORAK

V elektronski obliki ga posredujte na info@elektronskaIZVRSBA.si

3. KORAK

Pomagamo vam vložiti predlog na sodišče v roku 24h ali prej!

4. KORAK

Prejmete sklic za
plačilo sodne takse*

5. KORAK

Sklep o izvršbi prejmete v dveh dneh**
= do pravnomočnega sklepa o izvršbi prej kot v 15 dneh***

* taksa za eno izvršilno sredstvo je 44 EUR
** po navedbah COVL - Centralni oddelek za verodostojno listino - v praksi največ 7 dni
*** v 82% primerov vloženih preko elektronskeIZVRSBA.si
17. 7. 2015

Državni zbor soglasno sprejel Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov

Državni zbor je v petek, 17. julija 2015, sprejel Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov z 59 glasovi za in nobenim proti. Zakon sodi v paket ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim državljanom Republike Slovenije.

Zakon bo omogoči upnikom in dolžnikom, da bodo sporazumno odpisali dolg brez davčnih posledic. Podjetja torej ne bodo plačevala DDV-ja, posamezniki pa ne akontacije dohodnine. Odpisovali bodo eno leto stare dolgove oziroma dolgove, ki so nastali pred letom 2014.

Sporazum o odpustu dolga bo lahko sklenjen med 1. avgusta 2015 in 31. januarja 2016. Prosilci bodo obrazec, ki bo objavljen na spletni strani in dostopen na centrih za socialno delo, humanitarnih organizacijah Karitas, Rdeči križ, Zveza prijateljev mladine, prinesli v podjetje. Podjetje bo preverilo upravičenca in jim odpisalo dolg.

Paket ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim vključuje tri ključna področja: odpis dolgov, reševanje problematike deložiranih družin in reševanje težav z bančnimi računi (odpiranje, zapiranje, poslovanje).

Odpis dolgov - kriteriji:

 Fizična oseba, ki ima dolg do upnika in je kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemnica oziroma prejemnik:

 • denarne socialne pomoči ali
 • varstvenega dodatka ali
 • veteranskega dodatka ali
 • otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
 • otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Deložacije:


Reševanje problematike deložiranih družin se je MDDSZ lotili skupaj z Rdečim križem Slovenije, Slovensko Karitas in Zvezo prijateljev mladine Slovenije ter republiškim stanovanjskim skladom. Deložirani bodo lahko začasno nastanjeni v 12 nezasedenih stanovanjih sklada.

Reševanje problematike zaračunavanja stroškov povezanih z vpogledom v tekoče račune


Številni prejemniki socialnih transferjev se srečujejo s situacijo, ko jim banke zaračunavajo nadomestilo za izvrševanje sklepov o izvršbi in zavarovanju v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih. Gre za sredstva, ki so namenjena osnovnim stroškom za preživetje.


Socialna novela Zakona o izvršbi in zavarovanju

Po spremembi Zakona o izvršbi in zavarovanju prejemnikom socialnih pomoči ti prejemki v celoti ostanejo. Iz izvršbe je izvzet tudi veteranski dodatek - nanj se lahko z izvršbo poseže le v primeru izvršbe zaradi neplačevanja zakonite preživnine.

 

Besedilo ZPIUOD

Ocena BONITETE - IZTERLJIVOSTI dolžnika!
Storitev le za d.o.o. in s.p.:
BREZPLAČNA ocena bonitete
POVPRAŠEVANJE
E: info@ELEKTRONSKAizvrsba.si
O: obrazec za posr.podatkov
ŽELITE IZVEDETI PRVI?

Brezplačne mesečne novosti s področja izterjave dolgov in upravljanja s terjatvami.

Email

Prosimo, da vpišete veljaven e-mail.ZA USPEŠNO IZVRŠBO POTREBEN LE EN DOKUMENT

Za pričetek postopka je potrebna samo ena od naslednjih verodostojnih listin:

 • faktura (izdan račun)
 • menica in ček s protestom oz. povratnim računom,
 • javna listina,
 • izpisek iz poslovnih knjig overjen s strani odg.osebe,
 • listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine.
elektronskaIZVRSBA.si - Pravna pisarna d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, p.p. 1516, 2000 Maribor - tel. 031 70 90 30 - e-pošta. info@elektronskaizvrsba.si
splošni pogoji - pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov