elektronska IZVRSBA.si Pravna izterjava dolgov (terjatev, covl, izterjava, dolg, dolg, dolg)!

HITRO - v roku 24 ur uredimo vse potrebno za vložitev predloga izvršbe. Sklep o izvršbi prejmete v 2 dneh!** + 0% PROVIZIJE

UGODNO - že za 24 EUR brez DDV na posamezni izvršilni predlog*. To je VSE, kar plačate nam!

STROKOVNO in KVALITETNO - svetujejo pravniki s pravosodnim izpitom - Pravna pisarna d.o.o.

0% PROVIZIJE oz. brez dodatnih stroškov ob uspešni izterjavi! + Možnost vračila 40,00 EUR mat. stroškov!

NOVOST - pisni obračun plače - podlaga za izvršbo!

BREZPLAČNI pravni nasvet - 031 70 90 30 FAX: 02 620 96 99

ENOSTAVNO - za pričetek izvršbe je dovolj že ena verodostojna listina - zapadli račun ali IOP (izpis odprtih postavk)...

elektronska IZVRSBA.si

Hitro, uspešno in strokovno do vašega denarja! Ukrepajte TAKOJ!
>> T:

031 70 90 30


>> E: info@elektronskaizvrsba.si
elektronska IZVRSBA.si
Pravna izterjava dolgov (terjatev, covl, izterjava, dolg, dolg, dolg)!
5 korakov do izvršbe - izvršba takoj

1. KORAK

izpolnite obrazec za prijavo terjatve (verodostojne listine ni potrebno prilagati)

2. KORAK

V elektronski obliki ga posredujte na info@elektronskaIZVRSBA.si

3. KORAK

Pomagamo vam vložiti predlog na sodišče v roku 24h ali prej!

4. KORAK

Prejmete sklic za
plačilo sodne takse*

5. KORAK

Sklep o izvršbi prejmete v dveh dneh**
= do pravnomočnega sklepa o izvršbi prej kot v 15 dneh***

* taksa za eno izvršilno sredstvo je 44 EUR
** po navedbah COVL - Centralni oddelek za verodostojno listino - v praksi največ 7 dni
*** v 82% primerov vloženih preko elektronskeIZVRSBA.si

IZTERJAVA DOLGOV

Želite ukrepati takoj?
PRAVNA IZTERJAVA DOLGOV V 24H.

Terjatve je mogoče po sodni poti izterjati z uvedbo izvršilnega postopka na podlagi:

 • izvršilnega naslova ali
 • na podlagi verodostojne listine.

Ali sploh pričeti z izterjavo?

Izterjava neplačanih računov pogosto povzroča veliko nezadovoljstva, neizterjava pa na drugi strani vodi v težave z likvidnostjo. Zato je neizbežno opravljati neprijetno izterjavo svojih poslovnih partnerjev, kar neugodno vpliva na odnose z njimi in onemogoča nemoteno opravljanje dejavnosti.

Je izterjava vedno uspešna?

V postopku izterjave se upniki soočate z zapletenimi in dolgotrajnimi sodnimi postopki. Ampak vsi ti postopki Vam ne zagotavljajo uspešnosti izterjave. Ravno tako Vam nihče ne zagotavlja, da bodo Vaši dolžniki po določenem času še vedno poslovali in tako sploh imeli možnost poplačila dolga. Nestrokovna izterjava s pomanjkanjem izkušenj dodatno povečuje tveganje izgube Vaših sredstev oziroma omejuje uspešnost izterjave in omogoča dolžnikom izogibanje plačilu dolga.

Kako se lotiti optimalne izterjave?

Kot specializirano podjetje za izterjavo, Vam svetujemo glede realnih pričakovanj v procesu izterjave, omogočamo optimalne rešitve tako v izvensodnem, kot v sodnem postopku. Takšno vodenje postopkov pomeni:  

 • ustrezno obvladovanje stroškov,
 • hitro in učinkovito spremljanje procesa izterjave ter pomembnih sprememb pri poslovanju Vaših dolžnikov, kar realno zmanjšuje Vaše tveganje in pogojuje uspešnost izterjave.

 

Želite ukrepati takoj?
PRAVNA IZTERJAVA DOLGOV V 24H.


Kakšne vrste izterjav so možne?

1. izterjava v okviru izvensodnega postopka:   

 • oprava poizvedb o dolžnikovem premoženju,
 • sestava opominov dolžnikom, odgovorov na opomine upnikov, pozivov k plačilu obveznosti, sestava izvensodnih dogovorov,
 • svetovanje o možnostih izterjave in uspešnosti postopka,
 • izdelava pisnih pravnih mnenj,
 • upravljanje s terjatvami upnikov.

2. izterjava v okviru sodnega postopka:   

 • pomoč in svetovanje pri pripravi izvršilnih predlogov na podlagi verodostojne listine (računa, menice, izpiska iz poslovnih knjig itd.) ali izvršilnega naslova (sodne odločbe, notarske listine itd.),
 • pomoč in svetovanje pri pripravi poizvedb o dolžnikovem premoženju (poizvedba o zaposlitvi, poizvedba o lastništvu nepremičnin in motornih vozil, poizvedba o računih pri bankah in hranilnicah, poizvedba o davčni številki, prebivališču in
 • drugih osebnih podatkih, poizvedba o lastništvu vrednostnih papirjev),
 • pomoč in svetovanje pri pripravi vlog, zlasti urgenc, predlogov za nadaljevanje postopka, za postavitev izvršitelja, za opravo rubeža, za podaljšanje roka, delnega ali celotnega umika izvršilnega predloga oziroma izvršilnega sredstva, potrditev
 • pravnomočnosti ter drugih predlogov in vlog, potrebnih za pospešitev postopka, odloga za izvršbo,
 • pomoč in svetovanje pri pripravi obrazloženih vlog, zlasti dopolnitev izvršbe z novim izvršilnim sredstvom, odgovora na ugovor, ugovora zoper sklep o izvršbi, zahteve za sodno presojo izvršiteljevih stroškov, predloga za predložitev
 • dolžnikovega premoženja, za nadaljevanje izvršbe s pravnimi nasledniki izbrisane družbe, predloga za izdajo odredbe za nasilni vstop ter drugih potrebnih vlog, pomoč in svetovanje pri pripravi predlogov začasnih in prehodnih odredb ter
 • ugovorov zoper te.

 

3. pridobitev javnih listin:

 • zemljiškoknjižnih izpiskov, izpiskov iz sodnega registra ter drugih izpiskov in podatkov, potrebnih za uspešno izterjavo.

 

Želite ukrepati takoj?
PRAVNA IZTERJAVA DOLGOV V 24H.

Ocena BONITETE - IZTERLJIVOSTI dolžnika!
Storitev le za d.o.o. in s.p.:
BREZPLAČNA ocena bonitete
POVPRAŠEVANJE
E: info@ELEKTRONSKAizvrsba.si
O: obrazec za posr.podatkov
ŽELITE IZVEDETI PRVI?

Brezplačne mesečne novosti s področja izterjave dolgov in upravljanja s terjatvami.

Email

Prosimo, da vpišete veljaven e-mail.ZA USPEŠNO IZVRŠBO POTREBEN LE EN DOKUMENT

Za pričetek postopka je potrebna samo ena od naslednjih verodostojnih listin:

 • faktura (izdan račun)
 • menica in ček s protestom oz. povratnim računom,
 • javna listina,
 • izpisek iz poslovnih knjig overjen s strani odg.osebe,
 • listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine.
elektronskaIZVRSBA.si - Pravna pisarna d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, p.p. 1516, 2000 Maribor - tel. 031 70 90 30 - e-pošta. info@elektronskaizvrsba.si
splošni pogoji - pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov