elektronska IZVRSBA.si Pravna izterjava dolgov (terjatev, covl, izterjava, dolg, dolg, dolg)!

HITRO - v roku 24 ur uredimo vse potrebno za vložitev predloga izvršbe. Sklep o izvršbi prejmete v 2 dneh!** + 0% PROVIZIJE

UGODNO - že za 24 EUR brez DDV na posamezni izvršilni predlog*. To je VSE, kar plačate nam!

STROKOVNO in KVALITETNO - svetujejo pravniki s pravosodnim izpitom - Pravna pisarna d.o.o.

0% PROVIZIJE oz. brez dodatnih stroškov ob uspešni izterjavi! + Možnost vračila 40,00 EUR mat. stroškov!

NOVOST - pisni obračun plače - podlaga za izvršbo!

BREZPLAČNI pravni nasvet - 031 70 90 30 FAX: 02 620 96 99

ENOSTAVNO - za pričetek izvršbe je dovolj že ena verodostojna listina - zapadli račun ali IOP (izpis odprtih postavk)...

elektronska IZVRSBA.si

Hitro, uspešno in strokovno do vašega denarja! Ukrepajte TAKOJ!
>> T:

031 70 90 30


>> E: info@elektronskaizvrsba.si
elektronska IZVRSBA.si
Pravna izterjava dolgov (terjatev, covl, izterjava, dolg, dolg, dolg)!
5 korakov do izvršbe - izvršba takoj

1. KORAK

izpolnite  obrazec za prijavo terjatve (verodostojne listine ni potrebno prilagati)

2. KORAK

V elektronski obliki ga posredujte na info@elektronskaIZVRSBA.si

3. KORAK

Pomagamo vam vložiti predlog na sodišče v roku 24h ali prej!

4. KORAK

Prejmete sklic za
plačilo sodne takse*

5. KORAK

Sklep o izvršbi prejmete v dveh dneh**
= do pravnomočnega sklepa o izvršbi prej kot v 15 dneh***

* taksa za eno izvršilno sredstvo je 44 EUR
** po navedbah COVL - Centralni oddelek za verodostojno listino - v praksi največ 7 dni
*** v 82% primerov vloženih preko elektronskeIZVRSBA.si

Obrazec

Za uspešno izvršbo so potrebni spodaj zahtevani podatki - izpolnite jih v celoti.
Po prejemu podatkov vas bomo kontaktirali ter v dogovoru z vami uredili vse potrebno
za vložitev predloga izvršbe.

VLAGATELJ (vpišete vaše podatke):

Ime in priimek
Please let us know your name.

E-pošta
Please let us know your email address.

Telefon
Please write a subject for your message.

UPNIK:

Naziv
Invalid Input

Davčna št.
Invalid Input

Matična št.
Invalid Input

Davčni zavezanec
Invalid Input

ZAKONITI ZASTOPNIK UPNIKA (pri s.p. ni potrebno):

Ime in priimek
Invalid Input

Naslov
Invalid Input

Pošta
Invalid Input

RAČUN (UPNIKA) ZA NAKAZILO IZTERJENEGA ZNESKA:

Št. računa (Vaš TRR)
Invalid Input

Imetnik računa
Invalid Input

DOLŽNIK:

Naziv
Invalid Input

Davčna št.
Invalid Input

Matična številka
Invalid Input

PREDLAGANA IZVRŠBA (vpišite predlagan TRR dolžnika za rubež in prenos denarnih sredstev):

Št. računa (TRR dolžnika)
Invalid Input

OZNAKA ZAHTEVKA (ponavadi račun) : V primeru več računov(faktur) podatke ločujte z vejico
– za vsak račun navedite vsak podatek posebej!

Oznaka verodostojne listine (št. računa)
Invalid Input

Datum izdaje
Invalid Input

Zapadlost
Invalid Input

Znesek
Invalid Input

Zahtevam zakonske zamudne obresti od zapadlosti
Invalid Input

Zahtevam vracilo takse za predlog in sklep
Invalid Input

Ocena BONITETE - IZTERLJIVOSTI dolžnika!
Storitev le za d.o.o. in s.p.:
BREZPLAČNA ocena bonitete
POVPRAŠEVANJE
E: info@ELEKTRONSKAizvrsba.si
O: obrazec za posr.podatkov
ŽELITE IZVEDETI PRVI?

Brezplačne mesečne novosti s področja izterjave dolgov in upravljanja s terjatvami.

Email

Prosimo, da vpišete veljaven e-mail.ZA USPEŠNO IZVRŠBO POTREBEN LE EN DOKUMENT

Za pričetek postopka je potrebna samo ena od naslednjih verodostojnih listin:

  • faktura (izdan račun)
  • menica in ček s protestom oz. povratnim računom,
  • javna listina,
  • izpisek iz poslovnih knjig overjen s strani odg.osebe,
  • listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine.
elektronskaIZVRSBA.si - Pravna pisarna d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, p.p. 1516, 2000 Maribor - tel. 031 70 90 30 - e-pošta. info@elektronskaizvrsba.si
splošni pogoji - pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov